Onze Werkwijze bij herplaatsing

 

Een herplaatser AANMELDEN:

U kunt een bericht plaatsen in de facebook groep WolfdogSOS herplaatsing.

Beschrijf het karakter van uw hond zo goed mogelijk. Denk hierbij aan:

- Wat voor Type wolfhond, leeftijd, geslacht, wel/niet gecastreerd

- Open of terughoudend karakter naar mensen.

- Hoe gedraagt de hond zich in en buitenshuis en hoe reageert hij op prikkels.

- Sociaal of eenkennig naar andere honden.

- Kan goed in de auto, - bench, - alleen zijn, - met kinderen omgaan, - met andere dieren omgaan (jachtinstinct), - etc.

- Komt terug met los lopen

- Is een sloper, is een uitbreker, is een graver, etc.

- Huilt, blaft, piept veel, weinig, niet

- Wel/geen stamboom of afstammingsbewijs 

- DNA test voor ...%wolf-content en rasseninhoud afgenomen ja\nee

- Andere relevante informatie

Stuur met plaatsen van het bericht 1 of meerdere duidelijke foto('s) van uw hond met de mee. Bij voorkeur een staande foto en een foto van de kop.

 

 

Aanmelden voor Pleeggezin:

- Na ontvangst van uw aanmelding nemen we contact met u op voor een intakegesprek bij u thuis. Tijdens het intakegesprek wordt er gekeken en besproken naar de mogelijkheden voor tijdelijke opvang zodat we een duidelijk beeld krijgen van welk type en wat voor karakters bij u geplaatst kunnen worden. Tevens bespreken we of er eventueel nog aandachtspunten zijn waar u rekening mee moet houden. Denk hierbij aan de omheining van de tuin i.v.m. ontsnappen of los liggende kabels die een gevaar kunnen zijn.
Dit gesprek wordt n.a.v. een vragenformulier afgenomen en kan door een vrijwilliger worden gedaan buiten ons vaste team om die bij u in de buurt woont om de reiskosten zo laag mogelijk te houden. 

- Wij zijn u heel dankbaar voor uw aanmelding om een hond tijdelijk op te vangen.

Soms is het voor ons of de eigenaar de enige optie om de hond uit een onhoudbare situatie te halen. Als de hulpvraag vanuit de eigenaar zelf komt dan maakt u ook met de eigenaar zelf afspraken omtrent de hond. Dit kan gaan over vergoedingen i.v.m. schade, ziekte en voeding tijdens het verblijf en de herplaatsing naar een nieuwe eigenaar. 

 

Het team van Wolfdog SOS hoopt hiermee dat we de te herplaatsen honden weer aan een goed thuis kunnen helpen.

Wij zetten ons belangeloos voor de wolfhonden in.

 

 

WORDT WOLFHONDEN DONATEUR 

en steun onze stichting

Wolfdog SOS