Met de komst van de wolf naar België en Nederland wat voor- en tegenstanders kent neemt ook de vraag toe of wolfhonden wel of niet gehouden mogen worden en wanneer je legaal een wolfhond mag bezitten. 

 

Met dit artikel willen we hier meer duidelijkheid in  verschaffen.