Maagtorsie onderzoek Kynolanguage 2017

Er zijn 163 formulieren ontvangen naar aanleiding van het maagtorsie onderzoek binnen de Wolfhonden, Indian Dogs, Oertype en kruisingen hiermee.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

.

 


Het minimum aantal honden dat we in het schema hebben gehanteerd is 4.
De rassen met een minder aantal zijn samen gevoegd onder Overige Oertype en Mixed Breed
Bij een toekomstig onderzoek hopen we deze honden wel apart te kunnen benoemen door een bredere vertegenwoordiging van deze honden retour te mogen ontvangen. 
Hoe groter de vertegenwoordiging per ras des te duidelijker we alles in kaart kunnen brengen. 

 

In de grafiek is een hoge score te zien bij de mix breeds.

Dit wil niet zeggen dat kruisingen meer risico hebben op een maagtorsie, maar dat we 1 van de 16 formulieren uit deze groep hebben teruggekregen met een maagtorsie. Statistisch gezien lijkt het nu een risicogroep. 1 op 16 geeft een geheel andere score dan 1 op 50.

 

Het meest recente maagtorsie onderzoek bij honden is van dhr Wiles. 

Afgerond en gepubliceerd in 2017.

De eerste 5 rassen in dit schema die als risicohonden worden gezien staan met het aantal honden uit zijn onderzoek vermeld voor de Saarlooswolfhonden. Dit als maatstaaf voor het onderzoek van Kynolnaguage (nu Wolfdog SOS). 
 

 

Conclusie: Uit de resultaten kunnen we voorzichtig opmaken dat de Wolfhonden geen verhoogd risico hebben op een maagtorsie. Uiteraard is het wel verstandig om rekening te (blijven) houden met de nu geldende adviezen zoals laag voeren, niet teveel laten drinken/eten voor en na inspanning, niet laten schrokken en het voer verdelen over de verschillende porties.

Op basis van deze resultaten is de conclusie die door een wolfhonden rasvereniging getrokken is dat het preventief vast zetten van de maag binnen deze rassen niet nodig is.

Een kwalijke uiting die gedaan is en nergens op gebaseerd is.

 

Note:

- Bij de Tsjechoslowaakse Wolfhonden is er 1 maagdilatatie (gedeeltelijke torsie) geconstateerd.

De vermoedelijke oorzaak in dit geval was (teveel) zeewater binnen te hebben gekregen.
Door de oplettendheid van de eigenaren hebben zij erger kunnen voorkomen. Een maagdilatatie kan vaak met een intubatie via de slokdarm worden verholpen.

- Bij de Mixed breeds is er een Alaskan Husky helaas overleden aan een maagtorsie.

Vermoedelijke oorzaak is het schrokken met eten geweest nadat er een nieuwe hond binnen het gezin werd opgenomen.