Hoe vindt u nu een verantwoorde fokker?

Een verantwoorde fokker:

- Zal u inzage geven in de testuitslagen van de ouderdieren, niet fokken met lijders of een Drager x Drager combinatie van erfelijke afwijkingen en zorgt voor een lager inteelt coëfficiënt.

- De meeste fokker kunnen u goede informatie geven over gezondheid,

het wolf content en F-gen door middel van  DNA uitslagen. Binnen Europa wordt een wolfhond lager dan een F5 als hybride en dus illegaal beschouwd. Sommige fokkers laten zelf het DNA van hun pups testen of biedt dit als optie.
- Selecteert de pups (evt. na puppytest) op karakter passend bij de pupkopers.

- Hanteert een puppywachtlijst en fokt dus na voldoende aanvraag.

- Weet wat er leeft binnen zijn/haar ras en hoeft niet te adverteren op verkoopsites zoals marktplaats om pupkopers te trekken en pups te verkopen.

- Heeft niet meer dan ong. 5 honden om de honden voldoende aandacht en verzorging te kunnen bieden.

- Is meestal aangesloten bij een rasvereniging of hanteert vergelijkbare fokregels om uitbuiting van de teef te voorkomen.
- Zet een reu niet te vaak in om de genenpoel niet te klein te maken. 

- Vraagt u het hemd van het lijf, vertelt graag over de honden en beantwoordt al uw vragen. 

- Honden zijn schoon, moederhond en werpkist aanwezig en werkt met een koopcontract.

- Vertelt u ook de nadelen en aandachtspunten van het ras.

- Besteedt aandacht aan een goede socialisatie en speelt in op uw wensen.

- Is bereid voor een puppytest af te laten nemen als u als pupkoper hierom vraagt.

- Doet er ALLES aan om gezonde pups voort te brengen, houdt de volwassen dieren op een waardige manier en biedt nazorg bij problemen.

Sommige fokkers laten een karaktertest afnemen bij de ouders en laten een puppy test afnemen bij hun nestje.

Voor het afnemen van een karakter- of puppy test kunt u bij  Wolfdog SOS terecht.

Klik hiervoor de karakter- / puppy test

Vermijd fokkers als:

- De moederhond niet aanwezig is.

- De pups niet bezocht mogen worden bij de fokker thuis.

- De ouderdieren niet zijn getest op de in het ras voorkomende erfelijke afwijkingen.

   (Embark test, UC Davis, MyDogDNA)

- De pup geen volledige vaccinatie of titterbepaling heeft en geen Rabiës enting heeft gehad als de pup met u de grens over gaat.

- Worden verkocht voordat ze de (de wettelijke) leeftijd van 7  weken hebben of als ze zonder Rabiës enting en voor de 15e week de grens over mogen van de fokker.

Lees de regels over invoeren pups in uw land.

- Er druk wordt uitgeoefend vanuit de fokker om de pup NU mee te nemen.

- De overdracht, soms al na 1 mail, telefoontje of bezoek (op een parkeerplaats) plaats vindt.

- De fokker u de geboortedatum van de pup niet precies aan kan geven.

Luister naar uw onderbuik gevoel!!

Pupkoper: 

Iedereen mag een pup aanschaffen en er is vooraf geen cursus  of gedegen voorkennis nodig.

Hoe selecteer je als fokker een geschikte pupkoper?

 

Een geschikte pupkoper:

- Bezit de basis kennis en heeft zich verdiept in het ras (en evt aanverwante rassen) vanuit praktijkervaring. Dus niet alleen via internet kennis vergaard!

 - Meestal is iemand  mee geweest met wandelingen, naar clubdagen en heeft eigenaren ? fokkers thuis bezocht (voordat er pups liggen).

- Zal het natuurlijk karakter kunnen waarderen en geen slaafse hond verwachten.

- Kan de fokker vertellen wat er van de hond wordt verwacht en wat hij kan bieden.

- Is betrokken bij de eerste 8 - 15 weken van de pups.

- Zal u vragen naar testuitslagen, de ouderdieren willen zien en regelmatig bij de pups willen komen kijken.

- Zal u vertellen over de leefsituatie waarin de pup terecht komt en verdere informatie verschaffen als u hierom vraagt. 

U kunt als pupkoper ook een puppy test aanvragen als de fokker dit niet laat afnemen.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u kunt kiezen uit 2 of 3 pups en u wilt het meest geschikte pupje in uw situatie kiezen of u krijgt een pup toegewezen en u wilt graag weten of de pup geschikt is voor uw woon- en gezinssituatie of waar de aandachtspunten zoals jachtinstinct of werklust liggen.

Voor meer informatie over een puppy test klik hier


Ter info: Helaas lijdt een groot deel van de rashonden in Nederland aan erfelijke ziekten of gebreken.

Helaas valt de Saarlooswolfhond door de hoge inteeltdruk daar ook onder.

Er wordt mondjesmaat aan outcross gedaan (toevoegen van een ander ras of type)  wat de inteelt in de eerste twee generaties naar beneden brengt en daarna weer op het bijna oude niveau brengt. De inteeltdruk zorgt vaak voor ziektes van zowel lichaam als geest.

 Zoek en vraag na wat bij uw wolfhond voor kan komen en zorg dat de ouders hierop getest en vrij zijn (of uiterlijk drager) zijn voor u een pup aanschaft.