Wolfdog SOS is een notarieel ingeschreven stichting en zet zich met een klein team in voor alle Wolfhonden, aanverwante rassen of kruisingen hiermee die onze hulp nodig hebben.

Alle opbrengsten die via Wolfdog SOS binnenkomen via donaties, begeleiding, lezingen, testen en workshops komen voornamelijk ten goede aan de Wolfhonden.

Denk hierbij aan:

                                    *

Eigenaren begeleiden omtrent het gedrag om weer een team te worden en  herplaatsing te voorkomen, of begeleiding bieden na herplaatsing.

                                    *

Bemiddeling en nazorg bieden bij herplaatsing.

                                    *

Voorlichting / lezing geven over Wolfhonden.

                                    * 

Wolfhonden van a naar b brengen. 

                                    *

(Tijdelijke) opvang binnen ons netwerk vinden bij spoed. 

                                    *                          

Afnemen van testen.

                                    *

Observeren van gedrag in asiel of na inbeslagname.

                                    *

De Wolfhond vrij krijgen uit een asiel of inbeslagname. 


 

Mijn naam is Vera,

Kynoloog met een specialisatie in Wolfhonden en Oertypen

Eigenaar en voorzitter van Wolfdog SOS, oud voorzitter van de Nederlandse Tamaskan Club (NTC) en oud lid van het

Outcross secretariaat van de

Algemene Vereniging voor Liefhebbers van de Saarlooswolfhond (AVLS)

 Opleiding                                                     

- Dieren EHBO en Verzorging             

- KK 1                                                        

- Kynologisch Instructeur                   

- Puppy trainer                                       

- Praktijkbegeleider                              

- HKB '99  (Tegenwoordig Besluit houders van dieren)

- Regelmatige bijscholing en aanvullende vergaring van kennis binnen de Kynologie     

 

Ervaring 

- 18 jaar dierenbescherming (8 jaar dierenambulance en 10 jaar hondenschool)   

- 1.5 jaar kattenasiel en nacontrole hond en kat

- 9 jaar eigen dierenopvang met  dierenambulance                                 

 - 2 jaar voorzitter Nederlandse Tamaskan Club (NTC)  en lid Outcross secretariaat Algemene Vereniging voor Liefhebbers van de Saarlooswolfhond (AVLS)