Kynolanguage. Voor iedereen die een beetje hulp kan gebruiken.
Beginpagina » Voorstellen & Doelstelling

Wolfdog SOS is een notarieel ingeschreven stichting

onder de oorspronkelijke naam Kynolanguage. 

Wolfhond SOS zet zich met een klein team in voor alle Wolfhonden, aanverwante rassen of kruisingen hiermee die onze hulp nodig hebben.

Alle opbrengsten die via Wolfdog SOS binnenkomen via donaties, begeleiding, lezingen, testen en workshops komen voornamelijk ten goede aan de Wolfhonden.

Denk hierbij aan:

                                    *

Eigenaren begeleiden omtrent het gedrag om weer een team te worden,  herplaatsing 

te voorkomen, of begeleiding    bieden na herplaatsing.

                                    *

Bemiddeling en nazorg bieden bij herplaatsing.

                                    *

Voorlichting / lezing geven over Wolfhonden.

                                    * 

De Wolfhonden van a naar b brengen. 

                                    *

(Tijdelijke) opvang binnen ons netwerk vinden bij spoed. 

                                    *

De Wolfhond vrij krijgen uit een asiel of inbeslagname. 
                                    *

Afnemen van testen.

                                    *

Observeren van gedrag in asiel of na inbeslagname.


 

 

 

Mijn naam is Vera,

Kynoloog met een specialisatie in Wolfhonden en Oertypen

Eigenaar van Wolfdog SOS en oud voorzitter van de Nederlandse Tamaskan Club (NTC)

 Opleiding                                                     

- Dieren EHBO en Verzorging             

- KK 1                                                        

-  Kynologisch Instructeur                   

 - Puppy trainer                                       

 - Praktijkbegeleider                              

 - HKB '99        

 

Ervaring 

- 18 jaar dierenbescherming (8 jaar     dierenambulance en 10 jaar       hondenschool)   

- 1.5 jaar kattenasiel en nacontrole     hond en kat

- 9 jaar eigen dierenopvang met  ambulance                                 

 - 2 jaar voorzitter Nederlandse Tamaskan Club (NTC)