Beginpagina » Oertypen

Denk hierbij aan de niet FCI rassen zoals:

 Northern Inuit - Coydog - kruisingen met de Oertypen en straathonden met soort gelijk uiterlijk en karakter.

FCI rassen (rasgoep 5):
 Lappenhond - Elandhond - Laika - Canaänhond - Groenlandhond - Västgötaspets, etc.
De honden uit rasgroep 5 zijn energieke honden met vaak een groot uithoudingsvermogen, grote vindingrijkheid en zelfstandigheid maar ook heel afhankelijk en aanhankelijk zijn.

Per ras kunnen de verschillen in aard, behoefte en karakter enorm groot zijn.
Verdiep je eerst in deze rassen voor aanschaf.
Op de website van de rasvereniging SCANDIA vindt je veel informatie over de verschillende rassen die hier vertegenwoordigd zijn. 
Deze informatie is veelal ook van toepassing op de overige niet FCI Oertypen.